Wiadomości z tagiem ZUS  RSS
Areszt dla kolejnych sześciu osób ws. Gant Development

19.10.2018 12:49


Kolejne sześć osób, w tym byli członkowie zarządu Gant Development, zostało tymczasowo aresztowanych w śledztwie dotyczącym oszustwa na szkodę wierzycieli oraz wyrządzenia tej spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach....

Źródło: www.bankier.pl

Kolejne sześć osób aresztowano w sprawie Gant Development

19.10.2018 12:34

Kolejne sześć osób, w tym byli członkowie zarządu Gant Development, zostało tymczasowo aresztowanych w śledztwie dotyczącym oszustwa na szkodę wierzycieli oraz wyrządzenia tej spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Źródło: budownictwo.wnp.pl

ZUS kwestionuje zagraniczne umowy o pracę polskich przedsiębiorców

19.10.2018 12:12

Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich, podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego, w którym wykonuje pracę najemną. Jednak warunkiem dla zastosowania tego przepisu jest faktyczne wykonywanie danej pracy przez osobę zainteresowaną na terytorium tego państwa członkowskiego, nie zaś samo zawarcie przez nią umowy o pracę - wyjaśniło MRPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską.

Tagi: MRPiPS, ZUS, PiS, Umowy
Źródło: www.podatki.biz

Jakie składniki wynagrodzenia stanowią podstawę wymiaru zasiłku chorobowego

19.10.2018 11:14

Z pojęciem zasiłku chorobowego wiąże się przede wszystkim pytanie, jakie składniki wynagrodzenia wchodzą do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ ZUS stosuje różne modele wykładni. Powstaje również pytanie dotyczące tego, komu (nie) przysługuje zasiłek chorobowy, jaka jest jego wysokość i na podstawie jakiego dokumentu wypłacany jest wspomniany zasiłek?

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Symulowanie choroby nadal bez konsekwencji. Kontrole zwolnień będą łatwe do storpedowania

19.10.2018 8:04

Jeśli ZUS liczy na to, że wreszcie będzie mógł skutecznie kontrolować krótkotrwałe zwolnienia lekarskie, to może się przeliczyć. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, który przewiduje m.in. zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wcale mu w tym nie pomoże.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Spóźniona opinia z innego kraju nie ochroni przed ZUS

18.10.2018 21:19

Jeśli instytucja ubezpieczeniowa jednego kraju UE spóźni się z przekazaniem innemu opinii na temat podlegania obywatela UE ubezpieczeniom społecznym, nie oznacza to, że tymczasowe ustalenie ustawodawstwa właściwego jest wiążące dla ZUS. Jeżeli świadczeniobiorca nie spełnia warunków do objęcia ubezpieczeniami w innym kraju, ma odprowadzać składki do ZUS.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Badanie Deutsche Bank: Wyższe zarobki teraz, niższa emerytura w przyszłości – realny scenariusz dla osób wykonujących wolne zawody

18.10.2018 14:27


Problem niskich emerytur dotyka w dużej mierze przedsiębiorców. Średnio otrzymują oni o kilkaset złotych mniej niż wynosi przeciętne świadczenie wypłacane z ZUS. A to spora grupa społeczna – licząca nawet 2,8 mln osób. Wśród nich znajdują się również przedstawiciele wolnych zawodów, czyli m.in. lekarze prowadzący własną praktykę, architekci czy prawnicy. Z badania Deutsche Bank poświęconego ...

Źródło: prnews.pl

Jak odzyskać 1700 zł z podatku?

18.10.2018 14:25


Taką możliwość dają wpłaty na indywidualny rachunek emerytalny. Pieniądze odkładane w ten sposób – oprócz tego, że dają zabezpieczenie na przyszłą emeryturę – są odliczane od podstawy opodatkowania. IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to dobrowolny rachunek emerytalny. Można na nim gromadzić pieniądze, które będą uzupełniać przyszłe emerytury wypłacane przez ZUS. W tym roku na taki ...

Tagi: ZUS, Emerytury
Źródło: prnews.pl

Wyższe zarobki teraz, niższa emerytura w przyszłości – realny scenariusz dla osób wykonujących wolne zawody

18.10.2018 12:06


Problem niskich emerytur dotyka w dużej mierze przedsiębiorców. Średnio otrzymują oni o kilkaset złotych mniej niż wynosi przeciętne świadczenie wypłacane z ZUS. A to spora grupa społeczna – licząca nawet 2,8 mln osób. Wśród nich znajdują się ...

Źródło: inwestycje.pl

reklama
Kontakt z nami