Wiadomości z tagiem Wojewódzki Sąd Administracyjny  RSS
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług gastronomicznych przez spółkę świadczącą usługi krótkotrwałego wynajmowania apartamentów

15.11.2018 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że świadczone usługi krótkotrwałego zakwaterowania należy uznać za usługi hotelowe, a te z kolei stanowią niewątpliwie usługi turystyczne.

Źródło: www.taxonline.pl

Kwalifikacja na gruncie u.p.o.l. kontenerów przenośnych w świetle nowej definicji obiektu budowlanego zawartej w przepisach znowelizowanej w 2015 r. ustawy – Prawo budowlane

13.11.2018 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że z definicji obiektu budowlanego, zawartej w przepisach znowelizowanej w 2015 r. ustawy – Prawo budowlane wynika, że przez obiekt budowlany należy rozumieć: budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Źródło: www.taxonline.pl

Zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych w związku z zawarciem ugody

09.11.2018 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał negatywny dla podatnika wyrok, w którym wskazał, że poniesione przez spółkę jawną wydatki związane z zawartą ugodą, tj. koszty wypłaconego odszkodowania oraz koszty postępowania nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Spełnienie przesłanki nieodpłatności świadczenia w stosunku do nagród wydawanych w ramach konkursu

09.11.2018 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok, w którym wskazał, że działanie polegające na spełnieniu wymogów przewidzianych w regulaminie konkursu, które jest warunkiem otrzymania świadczenia (nagrody), nie ma charakteru świadczenia wzajemnego.

Źródło: www.taxonline.pl

Prawnik i analityk nie budują wiatraka. Ich najęcia sie nie wlicza do kosztów

07.11.2018 9:06

Nie każdy wydatek związany z wytworzeniem środka trwałego zwiększy jego wartość początkową – orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Stawka VAT dla dostawy napojów aloesowych

07.11.2018 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w sprawie braku możliwości zastosowania 5% stawki VAT do dostawy napojów aloesowych na terytorium kraju

Źródło: www.taxonline.pl

Przesłanki stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu do pracy twórczej programistów

06.11.2018 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok w sprawie możliwości zastosowania podwyższonych kosztów podatkowych do twórców programów komputerowych. Jest to kolejny kolejny korzystny dla podatników wyrok w tym zakresie.

Dostawa towarów i wykonanie robót budowlanych mogą stanowić odrębne świadczenia w ramach jednej umowy

06.11.2018 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym wskazał, że co do zasady, dla celów podatku VAT, każde świadczenie powinno być uznawane za odrębne i niezależne.

Źródło: www.taxonline.pl

Możliwość zwolnienia z akcyzy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów dokonanej przez nabywcę

05.11.2018 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał orzeczenie, w którym uznał, że wyłączenie z opodatkowania akcyzą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ma zastosowanie także wtedy, gdy dostawy dokonuje nabywca towaru.

Źródło: www.taxonline.pl

Zniesienie współwłasności niestanowiące odpłatnej dostawy towarów

02.11.2018 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym uznał, że dopłata otrzymana na skutek zniesienia współwłasności nie jest objęta VAT.

Źródło: www.taxonline.pl

reklama
Kontakt z nami