Wiadomości z tagiem Wojewódzki Sąd Administracyjny  RSS
Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków spółki będących konsekwencją uzyskania przez wierzyciela wyroku ze skargi paulińskiej

18.01.2019 1:08

Wojewódzki Sąd Administracyjny w warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że ponoszenie wydatków za inny podmiot nie jest kosztem podatkowym.

Źródło: www.taxonline.pl

Ustalenie przychodu z tytułu odsetek wypłaconych przez towarzystwo ubezpieczeniowe

17.01.2019 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok, w którym wskazał, że wbrew stanowisku spółki, zasądzenie kwoty stanowiącej równowartość czynszu dzierżawnego jest niczym innym jak odszkodowaniem.

Źródło: www.taxonline.pl

Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków spółki będących konsekwencją uzyskania przez wierzyciela wyroku ze skargi paulińskiej w stosunku do nieruchomości wniesionych do spółki aportem przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli

16.01.2019 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że ponoszenie wydatków za inny podmiot nie jest kosztem podatkowym.

Kryptowaluty: Stare transakcje mogą być korzystnie rozliczone

14.01.2019 11:10

Przychód nie powstaje w momencie zamiany jednej wirtualnej waluty na drugą – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Usługi notarialne mogą być refakturowane przez kancelarię prawną

10.01.2019 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym wskazał, że usługi notarialne mogą być refakturowane na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Źródło: www.taxonline.pl

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej spółki niemieckiej nabywającej od polskiego usługodawcy usługi magazynowania, pakowania i konfekcjonowania

09.01.2019 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok, w którym wskazał, że nabycie w Polsce przez niemiecką spółkę produkcyjną usługi pakowania, konfekcjonowania i przechowywania obuwia od polskiej spółki, nie będzie stanowiło stałego miejsca prowadzenia działalności spółki niemieckiej.

Źródło: www.taxonline.pl

Spór o firmowy majątek: Co w małżeństwie, to bez VAT

07.01.2019 18:12

Małżonkowie, którzy przenoszą między sobą firmowy majątek, nie rozliczają z tego tytułu podatku od towarów i usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Kwalifikacja usługi planistycznej w kontekście wyłączenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

07.01.2019 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że dla określenia czy wykonywane przez spółkę usługi podlegają wyłączeniu z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, należy ustalić, czy usługi o charakterze doradczym przeważają nad usługami o innym charakterze, wchodzącymi w skład usługi planistycznej.

Źródło: www.taxonline.pl

Zakres obowiązku sprawozdawczego w zakresie dokumentacji cen transakcyjnych dla spółki komandytowej

04.01.2019 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym wskazał, że z uwagi na fakt, że podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są wspólnicy spółki komandytowej i to na nich spoczywa obowiązek dokumentacji, to obowiązek sprawozdawczy w zakresie cen transferowych nie ciąży na spółce komandytowej.

Źródło: www.taxonline.pl

Nabycie warrantów w ramach programów motywacyjnych w PIT

03.01.2019 0:00

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok ,w którym wskazał na skutki podatkowe w PIT nabycia warrantów w ramach programu motywacyjnego oraz skutki realizacji warrantów poprzez nabycie akcji.

Źródło: www.taxonline.pl

reklama
Kontakt z nami