Wiadomości z tagiem VAT  RSS
Selektywne zastosowanie split payment jest dowodem braku dobrej wiary podatników VAT

17.08.2018 18:03

Obowiązujący od lipca 2018 r. tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) w podatku od towarów i usług w sposób raczej niezamierzony doprowadzi do głębokiej przebudowy funkcjonowania tego podatku. Będzie to jednak zaskakująca rewolucja, która – jak to często bywa – zmiecie swoich autorów – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Czasami gmina odzyska VAT przy dofinansowanej inwestycji

17.08.2018 17:09

Dokonując aportu nowowybudowanej infrastruktury do spółki gminnej, Gmina dokona czynności opodatkowanej (dostawy budowli). Jednocześnie aport ten nie będzie korzystał z żadnego ze zwolnień od podatku przewidzianych dla dostawy budynku/budowli lub ich części, gdyż nie będą spełnione przesłanki określone w przepisach ustawy VAT (wytworzona infrastruktura zostanie przekazana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej wytworzeniu).

Źródło: www.podatki.biz

Stypendysta nie potrzebuje faktur VAT

17.08.2018 17:05

Wysokość stypendium dla uczniów nie może zostać uzależniona od wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz liczby złożonych wniosków stypendialnych, a jego realizacja nie jest uwarunkowana przedłożeniem przez stypendystę faktur VAT.

Tagi: VAT
Źródło: www.wspolnota.org.pl

Split payment w transakcjach faktoringowych

16.08.2018 22:03

Podmiot świadczący usługi faktoringowe, w celu uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej (przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment), musi dokonać płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze w kwocie odpowiadającej wysokości kwoty otrzymanej na swój rachunek VAT.

Tagi: VAT, Faktoring, ING
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Split payment w transakcjach faktoringowych

16.08.2018 21:04

Podmiot świadczący usługi faktoringowe, w celu uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej (przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment), musi dokonać płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze w kwocie odpowiadającej wysokości kwoty otrzymanej na swój rachunek VAT.

Tagi: VAT, Faktoring, ING
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Faktura korygująca a split payment

16.08.2018 21:03

Otrzymaliśmy fakturę od kontrahenta (np. na 100+VAT) ale jeszcze przed terminem płatności otrzymaliśmy fakturę korygującą (np. na 80+VAT) do tej faktury pierwotnej. Nasze zobowiązanie z tytułu tej transakcji się zmniejszyło. Jak zrealizować split payment w takiej sytuacji i numer której faktury wpisać w komunikacie przelewu?

Tagi: VAT, PiS, Faktury
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Wynajem mieszkania na cele użytkowe podlega VAT - po przekroczeniu limitu

16.08.2018 17:06

Wynajmuję obecnie mieszkanie na parterze na cele mieszkalne. Otrzymałem propozycję wynajmu mieszkania na cele biurowo-usługowe, nieco korzystniejszą finansowo. Słyszałem jednak, że będę musiał płacić w takim przypadku 23% podatku VAT. Czy nie można go w jakiś sposób uniknąć?

Źródło: www.podatki.biz

Przelew na rachunek VAT przez pomyłkę? Oto konsekwencje

16.08.2018 17:06

Jakie konsekwencje grożą nabywcy, jeśli omyłkowo przekaże on kwotę wynikającą z faktury na rachunek VAT innego podmiotu niż sprzedawca? Co grozi podmiotowi, który otrzymał tę kwotę na rachunek VAT? Co w takiej sytuacji powinien zrobić odbiorca przelewu?

Tagi: VAT, Faktury
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Split payment w transakcjach faktoringowych

16.08.2018 17:04

Podmiot świadczący usługi faktoringowe, w celu uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej (przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment), musi dokonać płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze w kwocie odpowiadającej wysokości kwoty otrzymanej na swój rachunek VAT.

Tagi: VAT, Faktoring, ING
Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Przelew na rachunek VAT przez pomyłkę? Oto konsekwencje

16.08.2018 17:04

Jakie konsekwencje grożą nabywcy, jeśli omyłkowo przekaże on kwotę wynikającą z faktury na rachunek VAT innego podmiotu niż sprzedawca? Co grozi podmiotowi, który otrzymał tę kwotę na rachunek VAT? Co w takiej sytuacji powinien zrobić odbiorca przelewu?

Tagi: VAT, Faktury
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

reklama
Kontakt z nami