Wiadomości z tagiem Sprawozdania finansowe  RSS
Audyt sprawozdań finansowych

09.11.2018 14:05


Celem audytu/badania sprawozdań finansowych jest zwiększenie stopnia zaufania do sprawozdań finansowych sporządzanych przez podmioty do tego zobligowane. Opinia wyrażona przez biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego jest potwierdzeniem tego..

Źródło: inwestycje.pl

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

09.11.2018 10:49

Od 1 października 2018 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej i popisywania go kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP. Oznacza to, że firmy będą musiały przygotować już tegoroczne raporty według nowych schematów. Obowiązek ten nie obejmie firm, które sporządzają sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz spółek, których dzień bilansowy wypadał na 30 września 2018 albo wcześniej.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Zasady ochrony i przechowywania dokumentacji księgowej

31.10.2018 12:12

Regulacje prawne w zakresie rachunkowości określają jak należy postępować z dokumentami takimi jak księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne czy sprawozdania finansowe. Wskazują jednocześnie dopuszczalne przez ustawodawcę sposoby ochrony i przechowywania takiej dokumentacji.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Nie tylko sprawozdania będą składane do KRS w formie elektronicznej

19.10.2018 8:03

Obecnie spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego składają do niego sprawozdania finansowe w e-formie. Ten sposób ma dotyczyć także powiązanych z raportami dokumentów

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

e-Sprawozdania finansowe – od października obowiązują nowe zasady sprawozdawczości finansowej

17.10.2018 1:00

1 października 2018 r. weszły w życie zmiany do ustawy o rachunkowości („UoR”). Zmiany wprowadziły obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, o określonej strukturze logicznej oraz formacie („e-SFS”).

Źródło: www.taxonline.pl

KNF przypomina warunki odwieszenia notowań GetBacku

09.10.2018 19:08


Po opublikowaniu przez GetBack wstępnego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku, na rynku pojawiły się spekulacje, że notowania spółki mogą zostać wkrótce odwieszone. Warunkiem powtarzanym w plotkach miało być zatwierdzenie przez sędziego układu z wierzycielami.

Źródło: www.bankier.pl

Sprawozdania finansowe - październikowe zmiany z wątpliwościami

08.10.2018 17:14

Od początku października 2018 r. sprawozdania finansowe powinny być przesyłane do KRS w postaci elektronicznej. Jak wskazują eksperci firmy doradczo-audytorskiej Grant Thornton, zmiana przyniosła pewne problemy praktyczne. Część wątpliwości rozwiały wyjaśnienia opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Źródło: www.podatki.biz

Sprawozdania finansowe - październikowe zmiany z wątpliwościami

08.10.2018 15:15

Od początku października 2018 r. sprawozdania finansowe powinny być przesyłane do KRS w postaci elektronicznej. Jak wskazują eksperci firmy doradczo-audytorskiej Grant Thornton, zmiana przyniosła pewne problemy praktyczne. Część wątpliwości rozwiały wyjaśnienia opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami