Wiadomości z tagiem Przedsiębiorcy  RSS
Polskie firmy na Ukrainie i Białorusi. Nie każdy bank weźmie część ich ryzyka

19.10.2018 19:20

Eksport z regionu Polski Wschodniej rośnie bardzo szybko, aczkolwiek z bardzo niskiej bazy. I jeśli zwykle mówi się o tym, że eksport polskich przedsiębiorstw rośnie dwukrotnie szybciej niż PKB, to w wypadku Polski Wschodniej ten mnożnik jest jeszcze o 50 proc. wyższy - wskazuje Wojciech Hann, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: finanse.wnp.pl

Jak ująć zakup szczepionek ze środków obrotowych

19.10.2018 18:05

Prowadzę księgi rachunkowe przedsiębiorcy posiadającego kilka placówek gastronomicznych, który w tym roku w celu zmniejszenia negatywnych skutków nieobecności pracowników w pracy z powodu choroby zdecydował się na zakup szczepionek ochronnych przeciwko grypie. Zakup ten w całości został sfinansowany ze środków obrotowych. Pracownicy, którzy otrzymali szczepionkę, nie ponosili z tego tytułu żadnej odpłatności. W jaki sposób ująć zakup szczepionek i świadczenia na rzecz załogi w księgach rachunkowych?

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Jak rozliczyć usługę transportową z zastosowaniem split payment

19.10.2018 18:05

We wrześniu 2018 r. spółka Y nabyta towary handlowe od firmy ze Szczecina. Towary te w tym samym miesiącu zostały sprzedane firmie z Krakowa (sprzedaż opodatkowana podstawową stawką VAT). Spółka Y, która w umowach kupna-sprzedaży zobowiązała się do zorganizowania transportu ze Szczecina do Krakowa, zleciła przewóz towarów przedsiębiorcy (osobie fizycznej) posiadającemu status podatnika VAT czynnego.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

UOKiK coraz surowiej karze firmy. Prawie ćwierć miliarda złotych kar w 2017 r.

19.10.2018 17:57

900 decyzji i kary na łączną kwotę 223 mln zł. Takie są efekty działań UOKiK w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w 2017 roku. Eksperci wskazują na tendencję do zaostrzenia polityki karania przedsiębiorców.

Źródło: www.money.pl

Rekompensata dla wdów za deputat węglowy coraz bliżej

19.10.2018 16:15

Rada Ministrów 18 października 2018 roku przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego.

Źródło: gornictwo.wnp.pl

Minister: chcemy, by przedsiębiorcy zarabiali jak najwięcej

19.10.2018 14:36

W interesie państwa polskiego jest to, by nasi przedsiębiorcy zarabiali jak najwięcej, by tworzyli nowe miejsce pracy, dlatego chcemy, aby w kontaktach z administracją było jak najmniej biurokracji - stwierdził 19 października we Wrocławiu wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Źródło: praca.wnp.pl

Nieudany fortel. Gminy apelują o wstrzymanie części proponowanych zmian w prawie wodnym

19.10.2018 14:04

Nakaz płacenia za wodę, której i tak nie można pobrać jest nadużyciem zastosowanym w imieniu prawa i jest sprzeczny z interesem społecznym. Opłaty te zostaną oczywiście przerzucone na mieszkańców, a przedsiębiorstwa mogą być zmuszone do zmiany taryf, które niedawno zostały zatwierdzone na 3 lata – napisał w apelu do posłów Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Źródło: www.wspolnota.org.pl

Liderzy samorządów. Gościeradów na szczycie, Dobrzyń wręcz przeciwnie

19.10.2018 13:52

Wydaje się, że władza samorządowa ma mały wpływ na nasze zarobki. Ale przecież od tego jak gminna władza jest nastawiona do biznesu, zależy i nasza sytuacja finansowa. Więcej przedsiębiorców konkurujących o nasze ręce do pracy, to wyższe płace. W money.pl sprawdziliśmy, którym gminom się udało i który burmistrz, czy wójt zasługuje na medal. A który wręcz przeciwnie.

Źródło: www.money.pl

Przegląd informacji ze spółek

19.10.2018 13:05


Cena zaproponowana w wezwaniu Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN na sprzedaż akcji Ferrum wysokości 4,39 zł za akcję, nie odpowiada wartości godziwej spółki, ale jest adekwatna do obecnie panujących nastrojów na Giełdzie Papierów...

Źródło: inwestycje.pl

reklama
Kontakt z nami