Prawo  RSS
Niezwrócony VAT zagrożeniem dla płynności finansowej firmy

#zrodlo
Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, tylko w 1 procencie przypadków ubiegania się przez firmy o zwrot podatku naliczonego VAT przedłużono ustawowy termin do jego zwrotu. Przedsiębiorcy, których objęto weryfikacją zasadności zwrotu nadwyżki VAT..

Źródło: inwestycje.pl

Dostawa wyrobów stalowych wraz z usługą malowania – problem na gruncie VAT

#zrodlo
Podatnicy VAT często mają problem z określeniem, czy świadczona przez nich usługa stanowi jedno kompleksowe świadczenie opodatkowane całościowo jedną stawką podatku. W wielu przypadkach zastanawiają się, czy nie powinni rozdzielać usługi...

Tagi: Podatki, VAT
Źródło: inwestycje.pl

Korzystny wyrok dla przedsiębiorców: nieodpłatna służebność przesyłu bez podatku CIT

#zrodlo
Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21, poz. 86 ze zm.) stanowi, że przychodem są również wartości rzeczy, praw lub świadczeń otrzymanych nieodpłatnie. Jednak według najnowszej linii orzeczniczej..

Źródło: inwestycje.pl

Prezes Sądu Najwyższego poinformowała KE o działaniach ws. postanowienia TSUE

#zrodlo

Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przesłała do Komisji Europejskiej informację o środkach podjętych w Sądzie Najwyższym w celu pełnego zastosowania się do postanowienia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)...

Źródło: inwestycje.pl

Dalsze zmiany w cenach transferowych

#zrodlo
Kolejne zmiany w zakresie cen transferowych mają wejść w życie z początkiem 2019 r. – tak wynika z najnowszego projektu ustawy opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki nowym przepisom sporządzenie dokumentacji ma być prostsze, zwłaszcza...

Źródło: inwestycje.pl

Prawne podsumowanie okresu lipiec - wrzesień 2018 r.

#zrodlo

Dnia 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1104), na mocy której m.in.

Tagi: Ustawy
Źródło: inwestycje.pl

Grant Thornton: Liczba stron uchwalonego prawa spadła o 48,7% r/r w I-III kw br.

#zrodlo

Od początku stycznia do końca września 2018 r. uchwalono w Polsce 11 452 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu - ustaw i rozporządzeń. Jest to wynik o 48,7% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, wynika z najnowszej aktualizacji...

Tagi: PiS
Źródło: inwestycje.pl

Polska ma natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dot. SN

#zrodlo

Polska zostaje zobowiązana natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, poinformował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Postanowienie wiceprezesa...

Źródło: inwestycje.pl

Bezpieczna umowa najmu - na co zwrócić uwagę?


Jesień jest gorącym okresem na rynku wynajmu mieszkań. Właśnie teraz wiele osób rozgląda się za czterema kątami. Niestety, pod wpływem emocji związanych z szukaniem nowego lokum, często zapominamy o stosowaniu koniecznych środków bezpieczeństwa

Tagi: Umowy
Źródło: inwestycje.pl

W jaki sposób nauczyciel może legalnie udzielać korepetycji?

#zrodlo

Często nauczyciele zastanawiają się, czy mogą po pracy w szkole dodatkowo dorabiać sobie jako korepetytorzy – jaką umowę wówczas podpisać i jak się potem rozliczyć z fiskusem z tych przychodów

Źródło: inwestycje.pl

Komentarz w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

#zrodlo

W minionym tygodniu Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie ram dotyczących swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Co więcej, 6 listopada 2018 r. ma odbyć się głosowanie, które może spowodować, że będzie ono stanowić..

Źródło: inwestycje.pl

Premier ma zarządzać Funduszem Inwestycji Kapitałowych zasilanym z dywidend

#zrodlo

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw trafił do konsultacji publicznych. Projekt zakłada m.in. powstanie Funduszu Inwestycji Kapitałowych, którym będzie zarządzał premier...

Źródło: inwestycje.pl

Kontrahencie, kontrola najwyższą formą zaufania

"Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" – taką nazwę nosi dokument autorstwa urzędników Ministerstwa Skarbu, który zawiera wskazówki dla pracowników UKS. Ministerstwo...

Źródło: inwestycje.pl

Dlaczego warto kupić spółkę bez historii

#zrodlo
Rejestracja spółki w Polsce może w praktyce potrwać od kilku dni nawet do kilku miesięcy. "Może" to właściwe słowo, bo nigdy nie ma gwarancji, że nawet zakreślony teoretycznie przez dany sąd rejestrowy termin nie wydłuży się na przykład wskutek...

Tagi: Spółki
Źródło: inwestycje.pl

Ustawodawca straszy przedsiębiorców nową ustawą o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która wprowadza istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Celem nadrzędnym proponowanej nowelizacji przepisów będzie zwiększenie efektywności karania przestępstw...

Źródło: inwestycje.pl

Prawo pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami strojącymi


W ostatnim czasie w prawie polskim pojawiło się wiele nowych przepisów dotyczących ustawowego prawa pierwokupu. O znaczeniu pojawienia się takiego nowego przepisu oraz konsekwencjach jego nieznajomości nie trzeba szeroko się rozpisywać.

Tagi: PiS
Źródło: inwestycje.pl

Sąd Najwyższy potwierdził możliwość nadania klauzuli wykonalności przeciwko syndykowi masy upadłości

#zrodlo
Sąd Najwyższy uznał, że prowadzone postępowanie upadłościowe nie jest przeszkodą do nadania klauzuli wykonalności wyrokowi zagranicznemu wydanemu wobec niewypłacalnej spółki. Wbrew wcześniejszemu stanowisku przyjętemu przez sądy niższych instancji...

Tagi: Spółki
Źródło: inwestycje.pl

Kontrowersje wokół Rejestru Należności Publicznoprawnych

#zrodlo

Po nowelizacji ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. – o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej także jako: "u.p.e.a.") w polskim systemie prawnym od 1 stycznia 2018 r. istnieją formalne podstawy funkcjonowania Rejestru Należności ...

Tagi: Ustawy
Źródło: inwestycje.pl

Opłaty za zmianę zagospodarowania w użytkowaniu wieczystym

#zrodlo

Z doniesień prasowych wynika, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zakłada on między innymi likwidację luki prawnej w razie zmiany przez użytkownika wieczystego sposobu zagospodarowania..

Źródło: inwestycje.pl

Umowa najmu mieszkania – jak ją przygotować i dlaczego warto to zrobić?

#zrodlo

Mimo, że w kwestii opodatkowania przychodów z wynajmu prawo jest dość liberalne, duży odsetek Polaków wciąż unika formalności, pozostając w szarej strefie. Jak wielu – trudno ocenić. Pewne jest natomiast, że czas poświęcony na sporządzenie umowy...

Źródło: inwestycje.pl

reklama
reklama
Kontakt z nami