Podatki  RSS
Kiedy przysługuje zwolnienie podmiotowe z VAT

#zrodlo
15 października 2018 r. rozpoczynam działalność gospodarczą, która będzie polegała na sprzedaży artykułów spożywczych. Sprzedaż będę prowadził w ramach handlu obwoźnego na terytorium Polski i Niemiec (w miastach przygranicznych). Wszystkie towary będę nabywał w Polsce. Szacuję, że obrót ze sprzedaży w 2018 r. wyniesie 35 tys. zł w Polsce i około 16 tys. zł w Niemczech. Czy w takim przypadku będzie mi przysługiwało zwolnienie z VAT w Polsce i jakie obowiązki się z tym wiążą? Jeżeli podejmę decyzję o zastosowaniu zwolnienia, to czy mogę z niego zrezygnować w przyszłości?

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Inwentaryzację zapasów drogą spisu warto wspomagać informatycznie

Spis z natury w naszej jednostce jest bardzo pracochłonny. Szczególnie jeśli chodzi o inwentaryzację zapasów. Chcemy sobie usprawnić pracę i zastanawiamy się, jak to zrobić. Czy są jakieś wymogi odnośnie do informatycznego wsparcia?

Tagi: PiS
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

W jaki sposób zaksięgować koszty przedsięwzięcia deweloperskiego

#zrodlo
Spółka deweloperska chce zrealizować budowę domu mieszkalnego wielorodzinnego, zlecając generalnemu wykonawcy budowę nowego budynku oraz przynależnych obiektów infrastruktury. W tym celu zakupiła grunt, który łącznie z kosztami uzbrojenia terenu związanymi z doprowadzeniem do niego sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej wyniósł 200 000 zł. Jak ująć koszty i przychody działalności deweloperskiej w księgach rachunkowych?

Tagi: Spółki, Jen
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Jak rozliczyć usługę transportową z zastosowaniem split payment

#zrodlo
We wrześniu 2018 r. spółka Y nabyta towary handlowe od firmy ze Szczecina. Towary te w tym samym miesiącu zostały sprzedane firmie z Krakowa (sprzedaż opodatkowana podstawową stawką VAT). Spółka Y, która w umowach kupna-sprzedaży zobowiązała się do zorganizowania transportu ze Szczecina do Krakowa, zleciła przewóz towarów przedsiębiorcy (osobie fizycznej) posiadającemu status podatnika VAT czynnego.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Jak ująć zakup szczepionek ze środków obrotowych

Prowadzę księgi rachunkowe przedsiębiorcy posiadającego kilka placówek gastronomicznych, który w tym roku w celu zmniejszenia negatywnych skutków nieobecności pracowników w pracy z powodu choroby zdecydował się na zakup szczepionek ochronnych przeciwko grypie. Zakup ten w całości został sfinansowany ze środków obrotowych. Pracownicy, którzy otrzymali szczepionkę, nie ponosili z tego tytułu żadnej odpłatności. W jaki sposób ująć zakup szczepionek i świadczenia na rzecz załogi w księgach rachunkowych?

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Skiba: Dochody podatkowe znacząco przekroczą kwotę zaplanowaną w budżecie

#zrodlo
Dochody podatkowe w 2018 roku znacząco przekroczą kwotę zaplanowaną w budżecie, a deficyt budżetu wyniesie 40-50 proc. zakładanego - poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba w odpowiedzi na interpelację poselską.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Nie tylko sprawozdania będą składane do KRS w formie elektronicznej

#zrodlo
Obecnie spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego składają do niego sprawozdania finansowe w e-formie. Ten sposób ma dotyczyć także powiązanych z raportami dokumentów

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Obniżka podatku dla wybranych. Kolejne ograniczenia w stosowaniu niższego CIT

Kto w trakcie roku przekroczy limit 1,2 mln euro, straci prawo do niższego opodatkowania. Koniec też z możliwością optymalizacji z zastosowaniem aportu.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

TSUE: Nie było połączenia, ale VAT jest do odliczenia

#zrodlo
Można odjąć podatek naliczony w cenie usług doradczych, poniesionych w związku z planowanym przejęciem innej firmy, nawet jeśli nie doszło ono do skutku – orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Więcej czasu na zgłoszenie dotychczasowych optymalizacji

#zrodlo
Na zgłoszenie wszystkich schematów podatkowych dokonanych po 25 czerwca br. będzie czas do końca czerwca 2019 r. Byłoby to trzy miesiące więcej, niż założył rząd w projekcie nowelizacji ustaw o PIT, CIT, ordynacji podatkowej.

Tagi: CIT, PIT, Ustawy
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Fiskus powie innym, jak walczyć z luką w VAT

#zrodlo
Ministerstwo Finansów będzie uczyć zagraniczne administracje podatkowe, jak walczyć z oszustami podatkowymi – poinformowali wczoraj przedstawiciele Polskiego Instytutu Ekonomicznego podczas prezentacji raportu „Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016–2017”.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

MF o zmianach w ustawie o KAS: Ponowne korekty to próby obejścia prawa

Ministerstwo Finansów skomentowało nasze wczorajsze publikacje: „Szantaż. Nowa broń fiskusa” oraz „Fiskus stawia podatnikom twarde ultimatum”.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Syrop na grypę z wyższym podatkiem

#zrodlo
Środek na przeziębienie nie zawsze jest objęty 8-proc. VAT jak tabletka na ból gardła. Może mieć w cenie 23 proc. podatku niczym zwykły napój – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Skutki darowizny z poleceniem mogą dotyczyć osób trzecich

#zrodlo
Darowizna i polecenie to dwa odrębne tytuły opodatkowania i nawet jeśli nie ma podatku od darowizny, to jest od nabycia tytułem polecenia – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w związku z wyrokami NSA (sygn. akt II FSK 1525/16 oraz II FSK 1526/16). Kto więc zapłaci podatek? Odpowiedź może być różna.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

MF: Zmniejszenie luki w VAT m.in. dzięki legislacji, administracji i koniunkturze

#zrodlo
Zmniejszenie luki w VAT zawdzięczamy nowoczesnej legislacji, efektywnej administracji, współpracy z biznesem i koniunkturze gospodarczej - mówili przedstawiciele MF przedstawiając w środę raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego pt. "Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016-2017".

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Preferencje dla rolników i w podatku od kopalin

Hodowcy bydła będą się mogli ubiegać o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego. Płacący podatek od wydobycia niektórych kopalin odliczy darowizny na rzecz gmin.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Wikliniarstwo poczeka na niższy VAT

#zrodlo
Dopóki Unia Europejska nie zmieni dyrektywy VAT, dopóty rękodzieło ludowe będzie objęte stawką podstawową 23 proc. – wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Filipa Świtały na interpelację poselską.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Grunty pod wodociągi są objęte najwyższą stawką podatku od nieruchomości

Tereny należące do przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego są objęte podatkiem od nieruchomości, i to według stawki właściwej dla działalności gospodarczej, nawet jeśli są to działki rolne, leśne i nieużytki – orzekł NSA.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Zapłata po likwidacji firmy może czasem pozbawić wspólnego rozliczenia

Nawet jeżeli podatnik wyegzekwuje należność dopiero po zakończeniu działalności gospodarczej, powinien rozliczyć ją na dotychczasowych zasadach – stwierdził dyrektor KIS.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Obrót nieruchomościami a podatki. Co zmieni się w 2019 roku?

#zrodlo
W 2019 roku spadkobiercy będą mogli szybciej sprzedać nabyte mieszkanie. Zbycie nieruchomości będzie korzystniejsze także dzięki nowym zasadom wykorzystania ulgi mieszkaniowej. Zmienią się też zasady wymiaru podatku minimalnego, a sam podatek od nieruchomości wzrośnie.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

reklama
reklama
Kontakt z nami