Księgowość i Podatki > Ordynacja podatkowa  RSS
Porządki na półce z przyprawami zgodnie z nową matrycą stawek VAT

#zrodlo
Gorzkie wątpliwości Ustawa o VAT w aktualnym brzmieniu zawiera wiele kontrowersyjnych i często absurdalnych różnicowań towarów w odniesieniu do przyporządkowania właściwej stawki VAT, które mogą być i niejednokrotnie są podobne z punktu widzenia konsumenta. Przykładem wskazanej grupy produktów są m.in.…

Tagi: VAT
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Wysoka cena za literówkę w JPK_VDEK, czyli jak nie stracić 500 zł

#zrodlo
Projektowana nowelizacja przepisów, o której wspominaliśmy w artykule „JPK_VDEK – ewolucja czy rewolucja” zakłada zmiany nie tylko w raportowaniu informacji podatkowych, ale również wprowadza nowe regulacje, w zakresie penalizacji podatników. Zgodnie z projektowanymi przepisami, gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy…

Tagi: Podatki, PiS
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

MF publikuje projekt rozporządzenia wyłączającego zastosowania nowych zasad poboru podatku u źródła („WHT”)

#zrodlo
Ministerstwo Finansów opublikowało pierwszy projekt rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, tj. w sprawie odroczenia stosowania niektórych przepisów wprowadzających obowiązek poboru WHT dla płatności powyżej 2 mln zł („Rozporządzenie”). *  *  *…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

[#WHT2019 8/8] Nowy WHT – nowe zasady odpowiedzialności karnej

Jedną z pochodnych wprowadzenia zmian w sposobach rozliczania podatku u źródła, jest zmiana w sferze zasad odpowiedzialności karnej płatników i podatników tego podatku. Zanim przejdziemy do omówienia zmian warto zauważyć, że na gruncie dotychczasowych przepisów, ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej związanej…

Tagi: Podatki, PiS
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Nabycie usług gastronomicznych z prawem do odliczenia VAT

WSA w Warszawie w ostatnim czasie wydał dwa korzystne dla podatników wyroki tj. z dnia 13 listopada 2018 r., sygn. akt. III SA/Wa 360/18 oraz z dnia 29 listopada 2018 r. sygn., akt. III SA/Wa 359/18, w których stwierdził, iż skarżący świadczący…

Tagi: VAT
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Mikołaj u źródeł absurdu, czyli jak zostać promotorem

#zrodlo
Mikołaj z nieskrywanymi obawami przekraczał granicę Polski. Nawet renifery zachowywały się jak osiołki uparcie drepcząc w miejscu. Na świeżo w pamięci miał perypetie z zeszłego roku, kiedy to wparowała do niego skarbówka jak odpoczywał po trudnym okresie świątecznym. Zarzucono mu…

Tagi: Miedź
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

JPK_VDEK – ewolucja czy rewolucja

4 grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projektowana nowelizacja potwierdza m.in. zapowiadaną przez MF chęć zastąpienia dotychczasowych deklaracji VAT oraz JPK_VAT jednym…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Wiążąca Informacja Stawkowa – krok do przodu?

Obecnie stawkę VAT można próbować potwierdzić w drodze interpretacji indywidualnej. Niemniej do określenia prawidłowej stawki VAT w wielu przypadkach niezbędne jest zaklasyfikowanie towarów i usług według obecnie obowiązującej dla celów VAT PKWiU 2008. Organy interpretacyjne uważają, że nie są uprawnione do dokonania klasyfikacji, dlatego też żądają od podatników wskazania odpowiedniego PKWiU w stanie faktycznym wniosku. Wobec tego podatnicy mający wątpliwości klasyfikacyjne występują do organów statystycznych z wnioskiem o wydanie opinii klasyfikacyjnej. Następnie powołują się oni na klasyfikację wynikającą z takich opinii w składanych wnioskach o interpretacje.

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Ostatni dzwonek – MF przedłuża czas na konsultacje w sprawie nowej matrycy stawek VAT!

#zrodlo
Ministerstwo Finansów oficjalnie przedłużyło termin konsultacji publicznych w zakresie przepisów odnoszących się do nowej matrycy stawek VAT do 16 grudnia 2018 r. Jako główną przesłankę zmiany terminu, resort finansów wskazał zrozumienie dla kluczowego wpływu zmian w systemie stawek VAT dla…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

[#WHT2019 7/8] Jak odzyskać pobraną kwotę ? – kilka słów o zwrocie podatku

Bezpośrednią konsekwencją wprowadzenia nowych uregulowań (powodujących, że zdecydowanie częściej podatek u źródła w Polsce będzie pobierany według 19 / 20 % stawki CIT), będzie chęć odzyskania podatku pobranego ponad kwotę, wynikającą z właściwych przepisów. W dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć…

Tagi: Podatki, CIT, PiS
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Odpady według nowej matrycy stawek VAT – nowy zakres odwrotnego obciążenia?

W dniu 9 listopada Ministerstwo Finansów opublikowało projekt tzw. nowej matrycy stawek VAT. Proponowane zmiany nie ograniczają się jednak do towarów i usług korzystających z preferencji stawkowych – dotyczą również m.in. towarów i usług podlegających odwrotnemu obciążeniu VAT. Zmiany w…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Łapka w górę, czyli VAT na leki weterynaryjne jednak bez zmian

#zrodlo
Bezpośrednio po opublikowaniu projektu nowej matrycy stawek VAT, mało kto pisał o podwyższeniu stawki VAT na leki weterynaryjne z 8% na 23%. Działo się tak prawdopodobnie dlatego, że Ministerstwo Finansów nie wspomniało o wskazanej zmianie w uzasadnieniu projektu. Na planowaną…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Nowa matryca stawek VAT a suplementy diety

#zrodlo
Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT w założeniu Ministerstwa Finansów miało służyć eliminacji istniejących obecnie niekonsekwencji i nieracjonalności w stawkach VAT. W tym celu projektodawca w uzasadnieniu nowelizacji założył, że przy budowie nowego systemu w zakresie stawek VAT posłuży się jedną…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Ceny transferowe– podatnik u progu kolejnej rewolucji

#zrodlo
W dniu 23 listopada 2018 r. opublikowano ustawę wprowadzającą między innymi znaczące zmiany w zakresie cen transferowych. O ile część z proponowanych zmian ma na celu uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych, czego przykładem może być np. zwolnienie z takiego obowiązku dla niektórych…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Opodatkowanie wyrobów mlecznych według nowej matrycy stawek VAT – koniec absurdów i nowe wyzwania?

#zrodlo
Opodatkowanie jogurtów dzisiaj: więcej dodatków – więcej VAT Na gruncie obecnej matrycy stawek VAT, opodatkowanie jogurtów budzi dużo kontrowersji. W początkowych latach jej obowiązywania organy statystyczne wszystkie tego rodzaju produkty klasyfikowały do grupowania PKWiU 10.5 „Wyroby mleczarskie”, uprawniającego do stosowania…

Tagi: VAT
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

[#WHT2019 6/8] Porozmawiajmy o klauzuli ubruttawiającej

#zrodlo
Jedną z pierwszych czynności w kontekście oceny ryzyka wiążącego się z nowymi przepisami dotyczącymi podatku u źródła powinno być sprawdzenie czy w umowach zawartych przez spółkę zostały włączone klauzule ubruttawiające. Klauzula ubruttawiająca to zapis w umowie przerzucający ekonomiczny ciężar związany…

Tagi: Podatki, PiS
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Zarząd sukcesyjny – nowe zasady zarządzania firmą po śmierci przedsiębiorcy

#zrodlo
Dzisiaj w życie wchodzi ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Głównym założeniem ustawy jest ochrona przedsiębiorstw przed skutkami śmierci osób je prowadzących. Wprowadzone mechanizmy mają na celu umożliwienie płynnej kontynuacji działalności firm jednoosobowych, a…

Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Nowa matryca stawek VAT a branża budowlana i deweloperska

#zrodlo
Nowa matryca stawek VAT a odwrotne obciążenie Wbrew temu co mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, nowa matryca stawek VAT nie dotyczy jedynie stawek, ale też innych tematów mających wpływ na opodatkowanie VAT. Chodzi tutaj zwłaszcza o mechanizm odwrotnego…

Tagi: VAT
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

CbC – udostępniono formularze interaktywne

Na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów został opublikowany formularz interaktywny CBC-R za rok 2017 oraz wzór powiadomienia CBC-P za rok bieżący. Spółki wchodzące w skład największych grup kapitałowych powinny wykorzystać opublikowane dokumenty do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych do końca 2018…

Tagi: PIT, Spółki
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

Raport CbC – kolejne obowiązki dokumentacyjne

Po gorącej dla wielu podatników końcówce września (w szczególności dla tych, których rok obrotowy pokrywał się z kalendarzowym), czas pozostały do końca roku może upłynąć pod hasłem wywiązywania się z kolejnych obowiązków dokumentacyjnych związanych z tzw. raportowaniem country-by-country. Co do…

Tagi: Kolej
Źródło: podatkiwbiznesie.pl

reklama
reklama
Kontakt z nami