UOKiK: PZU mógł ograniczać prawo konsumentów do wypowiedzenia umowy OC. Firma zmieni praktykę

23.10.2018 10:25


Postępowanie przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń zostało wszczęte we wrześniu 2017 r. po zawiadomieniu Rzecznika Finansowego. UOKiK zakwestionował działania niekorzystne dla kierowców. Każdy, kto ma samochód, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Umowa zawierana jest na rok. Ubezpieczyciele przed końcem umowy pisemnie informują o ubezpieczeniu na następne 12 miesięcy. Jeżeli konsument nie wypowie umowy najpóźniej na ...

Więcej w serwisie prnews.pl

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami