Instrumenty dłużne  RSS
Deweloperzy z Catalyst wyemitowali obligacje na 1,26 mld zł w 2018

#zrodlo

Szesnastu deweloperów obecnych na rynku Catalyst wyemitowało obligacje o łącznej wartości ok. 1,26 mld zł w 2018 r., co oznacza spadek o 5,9% r/r, wynika z raportu przygotowanego przez Dom Maklerski Navigator

Źródło: inwestycje.pl

Unibep ustanowił program emisji obligacji na maks. 80 mln zł

#zrodlo

Unibep uchwalił program emisji obligacji, w ramach którego spółka będzie dokonywała emisji nie więcej niż 800 tys. obligacji na okaziciela, w jednej lub kilku seriach, począwszy od serii F, o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości...

Źródło: inwestycje.pl

Obligacje skarbowe oszczędnościowym hitem


W 2018 r. Polacy kupili obligacje skarbowe za 12,7 mld zł, bijąc historyczny rekord. Ta forma lokowania oszczędności zyskuje na popularności kosztem lokat bankowych oraz większości innych instrumentów finansowych

Źródło: inwestycje.pl

Obligacje jeszcze nigdy nie były tak popularne

#zrodlo

12,7 mld złotych – za taką kwotę Polacy kupili w 2018 roku detaliczne obligacje skarbowe. To rekord. W ostatnich miesiącach na popularności zyskiwały papiery indeksowane inflacją, które jednak, w związku z dopłatami do energii elektrycznej..

Źródło: inwestycje.pl

Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła r/r do 12,71 mld zł w 2018 r.

#zrodlo

Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 1 082 mln zł w grudniu ub. r. (wobec 1 190 mln zł miesiąc wcześniej), poinformowało Ministerstwo Finansów. Łączna sprzedaż w 2018 roku wyniosła 12,71 mld zł wobec 6,86 mld zł w 2017. To rekordowy wynik...

Źródło: inwestycje.pl

Dobre strony finansowania bankowego

#zrodlo

Zwrot emitentów obligacji w stronę banków jest korzystny dla obligatariuszy, bo zmniejsza ryzyko ich inwestycji. Natomiast w średnim terminie ogranicza też możliwość zarabiania na obejmowaniu nowych emisji

Źródło: inwestycje.pl

Komentarz tygodniowy Polska i Świat – Dlaczego czasami próba płynięcia pod prąd się opłaca


Zachowanie amerykańskich obligacji skarbowych (US Treasuries) w czwartym kwartale ubiegłego roku zaskoczyło wielu inwestorów. Ich rentowność, zgodnie z prognozami miała rosnąć, a stało się wręcz odwrotnie. Po osiągnięciu poziomu 3,26% na początku...

Źródło: inwestycje.pl

A będzie gorzej

#zrodlo

Perspektywy 2019 roku są dla obligacji korporacyjnych ponure, głównie z uwagi na przegłosowane i dopiero szykowane zmiany w prawie. Branża ocenia je krytycznie, urzędnicy zasłaniają się dobrymi intencjami

Źródło: inwestycje.pl

MF zaoferuje obligacje za 20-30 mld zł na 4-6 przetargach sprzedaży w I kw.


Ministerstwo Finansów (MF) zorganizuje 4-6 przetargów sprzedaży obligacji skarbowych w I kw. 2019 r., oferując papiery o łącznej wartości 20-30 mld zł, podał resort. Możliwe są także maksymalnie 2 przetargi zamiany obligacji, podano także

Źródło: inwestycje.pl

MF zaoferuje obligacje za 8-14 mld zł na 2 przetargach sprzedaży w styczniu

#zrodlo

Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje na dwóch przetargach w styczniu 2019 r. obligacje skarbowe o łącznej wartości 8-14 mld zł, podał resort. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane

Źródło: inwestycje.pl

Podsumowanie słabego roku

#zrodlo

Nie tak miało być. Zamiast oczekiwanych rekordów, załamanie rynku. Wartość publicznych emisji spadła o połowę, a i tak statystykę ratują emisje Orlenu, na które przypadło 66 proc. rynku.

Tagi: Spadek, Orlen
Źródło: inwestycje.pl

Rynek obligacji obarczony ryzykiem, ale stabilny Podsumowanie 2018 roku i prognozy na 2019 rok


Jeszcze na początku 2018 roku największych zagrożeń dla rodzimego rynku papierów dłużnych upatrywano głównie w czynnikach pochodzących zza granicy, ostatecznie najwięcej powodów do zmartwień dały wydarzenia krajowe

Źródło: inwestycje.pl

Koniec emisji prywatnych

#zrodlo

Teoretycznie KNF nie jest instytucją, która może komukolwiek, kto spełnia wymogi formalne, zabronić możliwości przeprowadzania emisji obligacji. W praktyce może jednak ten proces bardzo utrudnić i to właśnie próbuje robić

Tagi: Obligacje, KNF
Źródło: inwestycje.pl

MF chce odkupić obligacje za max. 300 mln USD na przetargu w środę


Ministerstwo Finansów planuje odkupić na środowym przetargu obligacje serii US731011AR30 o wartości do 300 mln USD, podał resort w komunikacie

Źródło: inwestycje.pl

Obiecujące wyniki emisji publicznych


Publiczna emisja Kruka zakończyła się pełnym powodzeniem, co może nie jest zaskoczeniem, ale sygnałem dla innych emitentów, że popyt na obligacje korporacyjne wśród inwestorów indywidualnych istnieje i można próbować z niego korzystać.

Źródło: inwestycje.pl

MF planuje przetarg zamiany obligacji i odkupu obligacji nomin. w USD w XII

#zrodlo

Ministerstwo Finansów nie planuje przeprowadzenia przetargu obligacji hurtowych w sierpniu, zorganizuje natomiast jeden przetarg zamiany i jeden przetarg odkupu obligacji nominowanych w USD, podał resort. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są...

Źródło: inwestycje.pl

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. terminowo wykupiła obligacje serii A


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., dokonała terminowego wykupu obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 823 tys. zł. Przeprowadzenie terminowego wykupu papierów dłużnych...

Źródło: inwestycje.pl

MF planuje po dwa przetargi obligacji/ mies. i nieregularnie - bonów w 2019 r.

#zrodlo

Plan emisji obligacji skarbowych na 2019 r. zakłada przeprowadzanie dwóch przetargów sprzedaży obligacji w miesiącu, z wyjątkiem grudnia, w którym planowany jest jeden przetarg, podało Ministerstwo Finansów, przedstawiając kalendarz podaży na przyszły rok

Źródło: inwestycje.pl

Kruk przydzielił obligacje serii AG1 na łącznie 30 mln zł, redukcja 8,66%


Kruk przydzielił wszystkie obligacje serii AG1 na łącznie 30 mln zł w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych, podała spółka. Redukcja wyniosła 8,66%.

Tagi: Obligacje
Źródło: inwestycje.pl

ISB: MF utrzymało w XII oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z XI

#zrodlo

Ministerstwo Finansów postanowiło utrzymać oprocentowanie obligacji detalicznych w grudniu 2018 r. bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca br., podał resort

Źródło: inwestycje.pl

reklama
reklama
Kontakt z nami